SLAU blogt: Oorlogsmythen, een recensieoverzicht.

Aanstaande woensdag 16 mei gaan Ewoud Kieft, Wilbert Smulders, Willem Otterspeer en Chris van der Heijden onder leiding van Arend Jan Heerma de Voss in discussie over W.F. Hermans en de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt naar aanleiding van het verschijnen van Oorlogsmythen van Ewoud Kieft, waarin hij op zoek gaat naar de manieren waarop de beeldvorming rond de Tweede Wereldoorlog in Nederland is veranderd, vanaf 1945 tot nu. Het schrijverschap van W.F. Hermans vormt de rode draad in deze zoektocht. Het boek is breed en uiteenlopend gerecenseerd, lees hieronder vast wat u zoal kunt verwachten aanstaande woensdag in RASA.

Ondanks de vele invalshoeken die Kieft in zijn boek gebruikt, doet dit volgens een aantal recensenten niets af aan de kwaliteit of de leesbaarheid. In NRC Handelsblad prijst Arnold Heumakers Kieft’s brede inzet en zijn levendige schrijfstijl, waardoor het boek meer wordt dan enkel een mooie bijdrage aan de Hermanskunde. In De Volkskrant meent Willem Otterspeer dat Kieft de morele vragen die de oorlog oproept op elegante wijze weet te verbinden met zijn eigen geschiedenis. Jaap Goedegebuure spreekt in Trouw van een goed geschreven en nauwgezet gedocumenteerd relaas.

Op de site van HP/De Tijd is Max Pam minder positief. Waar Heumakers spreekt van “een subtiel vlechtwerk”, is Pam van mening dat Kieft te veel verschillende dingen tegelijk wil onderzoeken en daarmee te veel hooi op zijn vork neemt. Het boek verliest hierdoor het overzicht en heeft daarbij ook nog eens geen register. Daarnaast merkt hij op dat Kieft weinig nieuws te melden heeft.

Goedegebuure is het hier echter niet mee eens. Hij laat weten dat Kieft wel degelijk een aantal nieuwe observaties doet in zijn nieuwe boek. Zo is zijn suggestie dat “Hermans met zijn afkeer van de zelfgenoegzame verheerlijking van het verzet vooruitloopt op hedendaagse critici die links verwijten dat het de Tweede Wereldoorlog misbruikt om anderen de maat te nemen (onder meer te vinden in de PVV)”, op zijn minst origineel te noemen.

In Vrij Nederland maakt Ronald Havenaar deze suggestie met de grond gelijk. Wil Kieft nu daadwerkelijk beweren dat Hermans mensen klaar maakte voor de ontkenning van de Holocaust en voor de PVV? Daarmee gaat hij te ver. Tevens ziet hij een fout in Kieft’s kritiek op Hermans’ wereldbeeld: Kieft vergeet dat het werken van fictie betreft, niet van geschiedschrijving of autobiografie. Dit wereldbeeld wordt namelijk niet in Hermans’ essays of gedrag teruggevonden. Ten slotte is hij het met Pam eens dat het boek steeds onsamenhangender wordt naarmate het betoog vordert.

Kom aanstaande woensdag naar RASA en vorm uw eigen mening tijdens W.F. Hermans en de Tweede Wereldoorlog, klik hier voor meer informatie. Aanvang 20:00 uur.

Mendi Roxs

Geplaatst door Taco op 14 mei 2012