Fusie tussen literaire instellingen in Utrecht

De literaire instellingen De Nacht van de Poëzie, SLAU, Poëziecircus en City2Cities zullen vanaf 2013 gezamenlijk de nieuwe organisatie Het Literatuurhuis gaan vormen. De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht committeert zich als cultureel partner aan de nieuwe instelling. Het Literatuurhuis organiseert jaarlijks 75 evenementen, waaronder het NK Poetry Slam, De Nacht van de Poëzie en het erfgoedfestival Literaire Meesters.

Met de fusie komt na dertig jaar een einde aan het zelfstandig bestaan van de vier participerende stichtingen. De afgelopen jaren werkten zij inhoudelijk en organisatorisch al intensief samen. Ari Doeser, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond en vice president van de European Booksellers Federation wordt voorzitter van de nieuwe stichting. Doeser: 'We zijn ontzettend trots dat we als eerste stad in het land een eenwording van alle voorname literaire organisaties hebben gerealiseerd. We hebben daarmee een krachtig literatuurhuis gebouwd dat de stormen van de komende jaren zal doorstaan.' Naast de inhoudelijke motivatie om te fuseren anticipeert de nieuwe stichting ook op de veranderingen in de cultuursector. Het Literatuurhuis wordt een van de grootste literaire instellingen van Nederland. Het organiseert festivals en evenementen, geeft jaarlijks enkele nieuwe boeken uit en verzorgt workshops en masterclasses voor jonge auteurs.Op 1 maart 2012 wordt de meerjarenvisie van Het Literatuurhuis aangeboden aan het Nederlands Letterenfonds.
Formeel gaat de fusie pas op 1 januari 2013 in, maar tot die tijd worden alle evenementen van de afzonderlijke stichtingen al zoveel mogelijk onder de nieuwe naam georganiseerd. Naast voorzitter Ari Doeser nemen zitting in het bestuur: Dhr. Wiljan van den Akker, dichter en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, Dhr.Jos Lemaier, bedrijfsadviseur, Dhr. Willem Stolwijk, beeldend kunstenaar en voormalig president-directeur van Interpay, Mw. Geneviève Waldmann, directeur van uitgeverij Luitingh-Sijthoff en Mw. Rudi Wester, auteur en voormalig directeur van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Michaël Stoker, de huidige zakelijk leider van SLAU en promovendus aan de Universiteit Utrecht is de beoogd directeur.

www.hetliteratuurhuis.nl

Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe gezamenlijke website van het Literatuurhuis actief. Tot die tijd vindt u op www.slau.nl een actueel overzicht van alle voorstellingen die het Literatuurhuis dit najaar organiseert. De overige websites van de vier stichtingen zullen op termijn ook worden geïntegreerd in het nieuwe platform en zijn tot die tijd nog afzonderlijk te raadplegen:

www.slau.nl
www.poeziecircus.nl
www.iPoetry.nl
www.poetryslam.nl
www.literairemeesters.nl
www.city2cities.nl
www.nachtvandepoezie.nl

 

 

Geplaatst door Michaël op 29 februari 2012